Partners

Het MMC is behalve een zorginstelling ook een medisch en wetenschappelijk instituut. Op de volgende drie gebieden werken we samen met partners om de zorg en service te verbeteren en onze kennis verder te vergroten.

Partners in zorgketen

In de zorg gaat het daarbij om samenwerkingspartners in de zorgketen, waaronder: partners bij opleiden en wetenschappelijk onderzoek
Voor het opleiden van basisartsen en medisch specialisten en het doen van wetenschappelijk onderzoek zijn onze relaties met universiteiten natuurlijk belangrijk. Partners in dit kader zijn met name de universiteiten van Maastricht en Nijmegen. Rond opleidingen werken we samen met het ROC en Fontys. Bij wetenschappelijk onderzoek trekken we op met de universiteiten van Eindhoven, Tilburg, Leiden en Nijmegen. Daarnaast is MedSim een partner. MedSim biedt multidisciplinaire teamtrainingen voor medische professionals in een veilige en realistische simulatieomgeving. Het centrum levert een fundamentele bijdrage aan de patiëntveiligheid.

Maatschappelijke partners

Maatschappelijk steunt het ziekenhuis initiatieven rond gezondheid en cultuur. Zo is het MMC bijvoorbeeld dé medisch partner van Marathon Eindhoven en supporter van het Music Master Program. Vergeet ook het Ronald McDonaldhuis Zuidoost-Brabant niet, naast onze locatie in Veldhoven. De gasten zijn vooral gezinsleden van (te vroeg geboren) kinderen en aanstaande moeders met een bedreigde zwangerschap. Vanuit het Ronald McDonaldhuis zijn zij binnen enkele seconden in het ziekenhuis.

Verder is Stichting Máxima een maatschappelijke partner. Deze stichting spant zich in om extraatjes mogelijk te maken voor de patiënten van het Máxima. Ook helpt ze bij het financieren van wetenschappelijk onderzoek.

Brabant Medical School

De Brabant Medical School (BMS) is een samenwerkingsverband van opleidingsziekenhuizen in Noord-Brabant. Ook het MMC is hierbij aangesloten. Met opleidingen in de gezondheidszorg wil de Brabant Medical School (BMS) zorgen voor voldoende en goed opgeleide artsen en ander medische professionals in de regio Brabant. Verder probeert de BMS innovatie in medische opleidingen te bevorderen. Bijvoorbeeld door het introduceren van nieuwe opleidingen en beroepen zoals de nurse practitioner, medical engineer en medisch psycholoog.