MMC Academie

Het Máxima is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Leren en blijven ontwikkelen staan bij ons met hoofdletters geschreven. Om deze ambitie waar te kunnen maken, hebben we een eigen academie: MMC Academie. De academie organiseert en faciliteert alle beroeps- en vervolgopleidingen en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek binnen het ziekenhuis. Want, zo vindt het Máxima: een opleidingsziekenhuis is méér dan een ziekenhuis met opleidingen.
    
Om het niveau van onze zorg zo hoog mogelijk te houden, doen we voortdurend toegepast wetenschappelijk onderzoek. De specialistische kennis die we in huis hebben, geven we door aan artsen en verpleegkundigen in opleiding. Studenten uit het mbo, hbo en van de universiteit kunnen voor opleidingsplaatsen bij het MMC terecht.
   
Onze medewerkers kunnen zelf de MMC Academie inschakelen om hun kennis en vaardigheden - op welk gebied dan ook - op een hoger niveau te brengen en houden. Denk aan een cursus medische terminologie, reanimatie, bedrijfshulpverlening of een computer- of telefoontraining.

Medische opleidingen

Als teaching hospital biedt het MMC hooggespecialiseerde zorg en medische opleidingen voor toekomstige artsen en specialisten. Zij kunnen bij de MMC Academie terecht voor stages, co-schappen en medische vervolgopleidingen.
 
Daarnaast geeft de MMC Academie onderwijskundig advies en extradisciplinaire trainingen aan medici. We zijn inmiddels een erkend opleidingsziekenhuis voor de volgende medische vervolgopleidingen: algemene chirurgie, cardiologie, gynaecologie/verloskunde, interne geneeskunde, kindergeneeskunde, orthopedie, oogheelkunde, plastische chirurgie, spoedeisende geneeskunde, sportgeneeskunde en klinische genetica. Hiervoor werkt MMC samen met de Onderwijs- en Opleidings Regio Zuid-Oost Nederland (OOR-ZON), de Onderwijs- en Opleidings Regio Oost Nederland (OOR-ON) en het Catharina Ziekenhuis Eindhoven.
   
Ook verzorgen we opleidingen tot klinisch fysicus, klinisch chemicus, klinisch farmacoloog, klinisch psycholoog en gezondheidspsycholoog. Daarnaast biedt MMC een academische opleiding op het gebied van bijzondere perinatologische zorg.

Bedrijfs-en Beroepsopleidingen

Afdeling Opleidingsondersteuning en Uitvoering (OO&U) is een onderdeel van de MMC Academie.

Het MMC acht het van groot belang dat zij nu en in de toekomst kan beschikken over voldoende, goed gekwalificeerde werknemers. Het (tijdig) opleiden van professionals vraagt een grote, actieve inzet vanuit de RVE‘s (Resultaat Verantwoordelijke Eenheden). Het waarborgen van kwaliteit, capaciteit, continuïteit en innovatie van opleiden, leren en ontwikkelen is hierbij van belang. De MMC Academie ondersteunt het Bestuurscollege en de RVE ’s hierbij.

Het behartigt de MMC-belangen in deze, waarbij de afdeling OO&U zich richt op het niet-medische opleidingsdomein van MMC Academie, leren en ontwikkelen.

Afdeling OO&U houdt zich o.a bezig met:

  • het vertalen van nieuwe wet- en regelgeving naar hanteerbare en uitvoerbare MMC (beleids)kaders en uitvoeringsregels
  • coördinatie toekenning van stage- en opleidingsplaatsen op basis van vastgestelde leerplaatsprofielen binnen de RVE ‘s
  • het onderhouden van relaties met regionale opleidingsinstituten
  • intensief werken aan de kwaliteitsverbetering en innovatie van opleiden, leren en ontwikkelen op de werkplek
  • coördinatie en beheer van de STZ-accreditatie
  • coördinatie van een belangrijk deel van de activiteiten rond de ontwikkeling van de verpleegkundige beroepsstructuur en opleidingscontinuüm en de vertaling ervan naar de MMC-kaders
  • coördinatie ontwikkeling van het leerklimaat binnen het MMC gericht op het realiseren van een krachtige leeromgeving
  • coördinatie van het beroepsgerichte bij- en nascholingsaanbod ter ondersteuning van het werkplekopleiden

Wetenschapbureau

Voor het faciliteren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek heeft MMC een wetenschapsbureau. Het wetenschapsbureau is er voor medici, paramedici en studenten.