Talenten Management Bank

Platform voor behoud van talent

Ook jíj kunt je talent in de zorg verder ontwikkelen. Via de Talenten Management Bank. Vier topklinische ziekenhuizen in Brabant, waaronder het MMC, brengen vraag en aanbod bij elkaar zodat er een vrije uitwisseling van professionals ontstaat. Het doel: talent en ambitie voor de zorg behouden. En dat is hard nodig nu de samenleving in hoog tempo vergrijst, de arbeidsmarkt steeds krapper wordt en jonge medewerkers nauwelijks gebonden zijn aan een werkplek.
Het platform voor talent is een initiatief van het MMC, het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout, het Elisabeth Ziekenhuis Tilburg en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.

Talent behouden

De nieuwe generatie medewerkers wil uitgedaagd worden, nieuwe dingen leren, zichzelf blijven ontwikkelen. Krijgen ze die prikkel niet, dan zijn ze weg. Door de arbeidsmarkten van ziekenhuizen aan elkaar te verbinden, ontstaan er duurzame netwerken waarbinnen professionals vrij kunnen uitwisselen.

Kennis verrijken

Belangrijker dan geld wordt de menskracht in de zorg. Of beter gezegd het tekort aan goed gekwalificeerd personeel. Als gevolg van de vergrijzing moeten ziekenhuizen de komende jaren alle zeilen bijzetten om talent te prikkelen en voor de zorg te behouden. Met de Talenten Management Bank hebben we daarvoor nu het instrument in huis. Medewerkers krijgen de kans hun kennis en ervaring tijdelijk in een ander ziekenhuis te verrijken. Met behoud van hun rechtszekerheid. Het contract met het ziekenhuis loopt gewoon door, er ontstaat geen pensioengat. Als professional kun je dus lekker je ding doen óók in andere ziekenhuizen met behoud van je arbeidscontract.

Kans, geen verplichting

De talentenbank biedt uitsluitend kansen. Voor jezelf en voor de zorg in deze Brabantse regio. Het kan heel verrijkend zijn om je een bepaalde periode in een ander ziekenhuis verder te specialiseren. Wij doen hier bijvoorbeeld geen cardio- en neurochirurgie. Omgekeerd kunnen collega’s van andere ziekenhuizen zich bij ons bekwamen in de kinderchirurgie. Je kunt je voorstellen hoeveel expertise dat oplevert waar we allemaal ons voordeel mee kunnen doen.