Teambegeleiding

Samen sterker

Teamcoaching is er voor teams die zich willen verbeteren. Het is er op gericht om:

 • zicht te geven op wat er gebeurt in de communicatie;
 • iedereen verantwoordelijk te houden voor zijn of haar inbreng;
 • de onderliggende patronen in beweging te krijgen;
 • gezamenlijk nieuwe, gewenste ervaringen op te doen zodat deelnemers onderlinge afstemming en openheid gaan waarderen.

Doel

Ontwikkelen proces- en resultaatverantwoordelijkheid

Mogelijke thema’s

 • afspraken maken en nakomen;
 • feedback;
 • vragen en mening geven;
 • klantgerichtheid;
 • kwaliteit;
 • samenwerken;
 • resultaatverantwoordelijkheid;
 • besluitvorming;
 • onderhandelen;
 • conflicthantering.

Traject

 • intakegesprek met de opdrachtgever;
 • een afstemmingsgesprek tussen team en opdrachtgever;
 • aantal, duur en frequentie op maat;
 • een evaluatiegesprek tussen team en opdrachtgever om te beoordelen of de doelstellingen zijn gehaald en of er behoefte is aan een vervolgtraject.

Resultaat

De effectiviteit van het team neemt toe. 

Voorwaarden

De bijeenkomsten worden in overleg met de opdrachtgever gepland en vinden in principe plaats binnen het MMC.