Individuele coaching

Resultaat en zingeving

Coaching richt zich op zingeving en resultaat in het werk. Een coach stimuleert en begeleidt om de coachvraag helder te krijgen. Hij houdt een spiegel voor rond het handelen van de medewerker/leidinggevende en de consequenties en effecten daarvan. Speels en ervaringsgericht, reflecterend op de dagelijkse praktijk.

Coaches_speelsheid humor

Doel

Vanuit eigen kracht beter functioneren

Mogelijke thema’s

  • competentieontwikkeling in je functie;
  • persoonlijke effectiviteit;
  • leiderschap;
  • omgaan met veranderingen, conflicten, stress;
  • voorkomen/herstellen van een burnout;
  • rouw- en verliesverwerking.

Traject

  • een intakegesprek met de te coachen medewerker;
  • een afstemmingsgesprek met de medewerker en zijn leidinggevende;
  • coachingsgesprekken van circa 1,5 uur (aantal en frequentie op maat) worden in overleg gepland en vinden in principe plaats binnen het MMC;
  • een evaluatiegesprek met de medewerker en zijn leidinggevende om te beoordelen of de doelstellingen zijn gehaald en of er behoefte is aan een vervolgtraject.

Resultaat

Door coaching krijgen mensen inzicht in hun eigen kwaliteiten en valkuilen. Ze gaan zich vitaler voelen; krijgen meer plezier in hun werk en leven. Ze maken bewuster keuzes, nemen meer initiatief en verantwoordelijkheid. De effectiviteit van handelen neemt toe.

Voorwaarden

De vraag om coaching kan afkomstig zijn van een leidinggevende of van een medewerker.

In beide gevallen zullen we in een intakegesprek de coachvraag onderzoeken en deze via een coachingscontract/-opdracht vertalen in concrete doelstellingen.