Coaching

Verwonderen

Een aantal medewerkers met verschillende professionele achtergronden heeft zich gespecialiseerd en gekwalificeerd in het begeleiden van collega-professionals in het ziekenhuis. Zij doen dat vanuit het MMC-CoachCollectief. Verwondering, humor/speelsheid/lichtheid en waarachtigheid zijn de kernbegrippen van waaruit dit collectief opereert. Het doel: professionals via coaching bewust maken van de zorgvisie van het MMC en het eigen professioneel handelen.

coaches verwonderen

In de zorgvisie van het ziekenhuis staat de cliënt in relatie tot zijn omgeving centraal. Van medewerkers wordt verwacht dat zij bij een zorgvraag ieder aspect van het menselijk welzijn betrekken, zowel lichamelijk, psychisch, sociaal als spiritueel. Om deze hoogwaardige zorg- en dienstverlening te realiseren, is een inlevende, gastvrije en professionele beroepshouding noodzakelijk. Sleutelbegrippen hierbij zijn het tonen van respect en het bevorderen van vertrouwen, veiligheid, autonomie en samenwerking.

Het CoachCollectief speelt hier op in met professionele en inspirerende begeleidingstrajecten, gericht op het bevorderen van zelfsturing, samenwerking en teamleren van medewerkers.

De toegepaste methodieken én persoonlijke aandacht van de coaches zorgen voor een krachtige stimulans. Ze zijn bovendien gericht op verandering en bieden een hoog rendement over een langere tijd. Medewerkers krijgen instrumenten in handen om zelfstandig te handelen en geïnspireerd te blijven. Zij ontwikkelen een houding waarin nieuwsgierigheid, reflectie, initiatief, lef, authenticiteit, confrontatie en het ontwikkelen van het eigen leervermogen centraal staan. Competenties die nodig zijn in een ziekenhuis waar verandering een vast gegeven is en de interactie met cliënten en samenwerking met collega’s het succes bepalen.

Medewerkers zijn waardevol én uniek; een investering in mensen is een investering in het MMC. Het ziekenhuis vindt het belangrijk dat elke medewerker met vreugde, plezier, betrokkenheid en motivatie zijn werk kan vervullen, nú en in de toekomst. Door te kiezen voor een passend begeleidingstraject, krijgt de organisatie een bewuste en positief ingestelde medewerker die voor zichzelf én de organisatie kansen voor verbetering ziet.

Wie maken deel uit van het MMC-CoachCollectief:

→ aanmelden kan via 040 888 9596