Vakgroepmanager gynaecologie & obstetrie parttime, 24-32 uur per week, locatie Veldhoven

De afdeling

Máxima Medisch Centrum (MMC) is een vernieuwend en ondernemend ziekenhuis met meerdere topklinische functies. MMC stelt zich ten doel Brabant gezonder te maken door het aanbieden van hoogwaardige medisch specialistische kennis en vaardigheden. Het ziekenhuis heeft twee locaties: Veldhoven en Eindhoven. In Veldhoven ligt het accent op acuut en complex, in Eindhoven op electieve zorg.
 
Medisch Specialistisch Bedrijf MSB de Medici
MSB de Medici is een maatschap, waarin alle in MMC werkzame vrijgevestigd medisch specialisten zijn verenigd. Op dit moment bestaat de maatschap uit circa 140 leden. MSB de Medici biedt een uitdagende werkomgeving met kwalitatief hoogwaardige medische zorg, waarbij betrokkenheid en patiëntgerichtheid centraal staat. De maatschap heeft opleiding en onderzoek hoog in het vaandel staan en is hierbij innovatief en ondernemend.
MSB de Medici werkt op een professionele manier samen met het ziekenhuis.
 
De vakgroep Gynaecologie & Obstetrie is op zoek naar een:
 

Vakgroepmanager Gynaecologie & Obstetrie
24-32 uur per week 

 
De vakgroep gynaecologie bestaat uit 12 gynaecologen, 4 fellows en één chef de clinique.
Het dagelijks bestuur van de maatschap bestaat uit een voorzitter en twee leden. 
 
Kijk voor meer informatie over de vakgroep gynaecologie/verloskunde op https://gynaecologie.mmc.nl/

Functieomschrijving
In deze brede en in hoge mate zelfstandige functie, ondersteun je de vakgroep bij organisatorische en beleidsmatige aspecten. Dit alles ter bevordering van een effectieve onderlinge samenwerking en die met het MSB en de ziekenhuisorganisatie. Daarnaast ondersteun je het dagelijks bestuur bij de aansturing van de vakgroep.
Je komt te werken voor een innovatieve en ambitieuze vakgroep die als teamwaarden ‘Sprankelend ambitieus’, ‘Openheid en waardering’ en ‘Eigenheid en creativiteit’ heeft.
 
Hoe zien jouw werkzaamheden eruit?
De vakgroepmanager:
 • Draagt zorg voor de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van de vakgroepvergaderingen, project-/beleidsvergaderingen en de jaarlijkse heidag;
 • Werkt de beleidsplannen uit en stelt mede het jaarverslag en andere beleidsstukken op;
 • Bewaakt (beleids-)afspraken en voortgang op actiepunten en ontwikkelingen;
 • Beheert de roosters en optimaliseert de inzet op de (poli)kliniek;
 • Maakt binnen de gegeven kaders afspraken en regelt zaken met de ziekenhuisorganisatie ten behoeve van een goed functionerende vakgroep;
 • Signaleert en identificeert knelpunten en aandachtspunten inzake de organisatie van de vakgroep en doet daartoe voorstellen;
 • Ziet toe op transparante besluitvorming en tijdige en eenduidige communicatie binnen de vakgroep;
 • Is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringprocessen binnen de vakgroep;
 • Draagt bij aan ontwikkeling van de vakgroep, onder andere door het initiëren van innoverende projecten in nauwe samenwerking met collega’s;
 • Vertegenwoordigt de vakgroep in niet-patiëntgebonden taken en activiteiten voor zover er sprake is van expliciete mandatering;
 • Vertegenwoordigt de vakgroep in contacten binnen de ziekenhuisorganisatie en daarbuiten voor zover er sprake is van expliciete mandatering.
Functieprofiel
 • Je bent opgeleid op HBO+/academisch niveau en hebt relevante kennis en ervaring met bedrijfsvoering- en organisatievraagstukken;
 • Je bent bekend met ontwikkelingen in de zorgsector, volgt ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de markt en hebt bij voorkeur werkervaring met medisch professionals;
 • Je hebt goede analytische capaciteiten en cijfermatig inzicht, alsmede een goed ontwikkeld probleemoplossend vermogen;
 • Je hebt enige jaren ervaring in een beleidsvoorbereidende functie en gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en het vermogen daar adequaat op in te spelen;
 • Tevens ben je in staat om met hoogopgeleide professionals samen te werken en gesprekspartner te zijn voor diverse disciplines;
 • Er wordt ook van je verwacht dat je in staat bent om beleid te ontwikkelen en geformuleerd beleid praktisch te vertalen. Je hebt ervaring met kwaliteitssystemen en veranderingsprocessen;
 • Tot slot heb je affiniteit met gynaecologische patiëntenzorg en ben je gericht op multidisciplinaire samenwerking. Je bent in staat om op effectieve, eigen zelfstandige wijze inhoud te geven aan de functie.
   
  Je bent betrouwbaar, integer, flexibel, communicatief en analytisch sterk, dienend leider, innovatief, initiatiefrijk, verbindend en besluitvaardig. Door jouw evenwichtige persoonlijkheid ben je in staat in een grote vakgroep onpartijdigheid te waarborgen. Je bent tactvol en hebt gevoel voor verhoudingen.
Arbeidsvoorwaarden
 • Je komt in dienst van MSB de Medici voor de vakgroep gynaecologie en verloskunde;
 • Het betreft een parttime aanstelling (24-32 uur);
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO ziekenhuizen. De functie is ingedeeld in FWG 65;
 • De werktijden zijn flexibel in te delen.
Contactinformatie
Ben jij enthousiast?
Reageer dan via onderstaande sollicitatiebutton. Wil je graag eerst wat meer informatie over de vacature? Deze wordt je graag verstrekt door dr. Carolien Koks, gynaecoloog en vakgroepsvoorzitter of door drs. Pieter Runnard van Heimel, perinatoloog, beiden bereikbaar via het secretariaat Gynaecologie, telefoonnummer 040 - 888 83 84.
 
Je sollicitatie kun je vóór 27 juli a.s. versturen.