onderzoeker bariatrische chirurgie 0,8-1,0 fte

De afdeling

Máxima Medisch Centrum (MMC) is een vernieuwend en ondernemend ziekenhuis met meerdere topklinische functies. MMC stelt zich ten doel Brabant gezonder te maken door het aanbieden van hoogwaardige medisch specialistische kennis en vaardigheden. Ruim drieduizend medewerkers, waaronder ruim tweehonderd medisch specialisten, zetten zich hier elke dag met hart en ziel voor in. 
Het ziekenhuis heeft twee locaties: Veldhoven en Eindhoven. In Veldhoven ligt het accent op acuut en complex, in Eindhoven op electieve zorg. 

MMC biedt een uitdagende werkomgeving die gericht is op continu verbeteren. Twaalf medisch-specialistische en tal van andere opleidingen zorgen voor een stimulerend opleidingsklimaat. In onze manier van werken ligt het accent op aandacht voor de mens, wederzijds vertrouwen en innovatie.

Medisch Specialistisch Bedrijf MSB de Medici
MSB de Medici is een maatschap die per 1 januari 2015 is opgericht, waarin alle in MMC werkzame vrijgevestigd medisch specialisten zijn verenigd. Op dit moment bestaat de maatschap uit 130 leden. MSB de Medici biedt kwalitatief hoogwaardige medische zorg op een betrokken en patiëntgerichte wijze. De maatschap heeft opleiding en onderzoek hoog in het vaandel staan en wil innovatief en ondernemend zijn. MSB de Medici werkt op een professionele manier samen met het ziekenhuis. 

Binnen de vakgroep chirurgie bestaat per 1 mei 2017 een vacature voor een

onderzoeker bariatrische chirurgie
0,8 - 1 fte


De chirurgische zorg wordt door de 15 chirurgen in de volle breedte uitgevoerd. Bariatrische chirurgie is één van de speerpunten. De 3 bariatrisch chirurgen werken nauw samen met een enthousiast team van gespecialiseerde diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen en verpleegkundig specialisten, maar ook met MDL-artsen, internisten en longartsen. Wij zien ongeveer 800 nieuwe bariatrische patiënten per jaar van wie een groot deel wordt geopereerd. Er zijn wetenschappelijke samenwerkingsverbanden met specialismen binnen MMC, regionaal met MUMC en internationaal met academische centra in Zweden en de UK.

Functieomschrijving
Als onderzoeker ben je de spin in het web voor het bariatrische onderzoek bij MMC. Voor de DIAMOND trial (Diet-Induced Alteration of Microbiota and development of Obesity, Nonalcoholic fatty liver disease and Diabetes) onderhoud je contacten met de patiënten (zowel bariatrische patiënten als controlegroep patiënten). Je geeft hen toelichting over het onderzoek en verzamelt samples tijdens operaties. Ook ben je verantwoordelijk voor het analyseren van de resultaten van het onderzoek en het schrijven van publicaties. 

Daarnaast zorg je voor een adequate registratie van de data van alle bariatrische chirurgie vanuit MMC in de landelijke kwaliteitsregistratie DATO én kun je deze database gebruiken om onze totale patiëntenpopulatie te analyseren. Een concreet project is bijvoorbeeld het analyseren van de resultaten op korte en middellange termijn van onze primaire en revisie-chirurgie. 

In samenwerking met het Vrouw-Moeder-Kind centrum, één van de speerpunten van MMC, werk je aan interessante projecten over de invloed van bariatrie op vruchtbaarheid, zwangerschap-(risico’s), functionele gynaecologie en morbide obesitas op jonge leeftijd. Doordat wij als enige ziekenhuis in Nederland een bariatrisch centrum en een NICU hebben, kunnen wij operaties verrichten bij zwangere vrouwen die een bariatrische ingreep hebben ondergaan en hiervan tijdens hun zwangerschap problemen ondervinden.

Je krijgt nadrukkelijk de ruimte voor het opzetten van nieuw klinisch onderzoek.
Functieprofiel
•    Je bent een ambitieuze (basis)arts met interesse voor de (bariatrische) chirurgie;
•    Je wil graag onderzoek combineren met dataregistratie én wil promoveren;
•    Je weet op een begripvolle manier te communiceren met bariatrische patiënten;
•    Je bent in staat zelfstandig te werken en onderzoek te verrichten, en hebt hierin ook al de nodige ervaring opgedaan;
•    Je zoekt de samenwerking met diverse partijen en je zorgt dat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in dit vakgebied;
•    Uiteraard ben je leergierig, nauwkeurig in je onderzoek en kom je met innovatieve ideeën voor je onderzoek.
Arbeidsvoorwaarden
•    Je komt in dienst van MSB de Medici en bent werkzaam voor de vakgroep chirurgie; 
•    Je wordt aangesteld voor het promotieonderzoek voor de duur van 36 maanden;
•    De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. De functie is ingeschaald in FWG 55; 
•    Bij goed functioneren kan er ondersteuning geboden worden bij het vinden van een opleidingsplaats.
Contactinformatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met bariatrisch chirurg Arijan Luijten, zorgpadhouder bariatrie, of één van de andere bariatrisch chirurgen: François van Dielen of Wouter Leclercq, allen te bereiken via tel. 040 888 6230.

Solliciteren is enkel mogelijk middels onderstaande sollicitatiebutton voor 31 maart a.s.

Zorg ervoor dat je naam verwerkt is in de bestandsnaam van de bijlages die je meestuurt met je sollicitatie (Naam–Sollicitatiebrief–Bariatrie MMC.pdf en Naam–CV–Bariatrie MMC.pdf).