Obstetrieverpleegkundige parttime-fulltime, 24-36 uur per week, locatie Veldhoven

De afdeling

Máxima Medisch Centrum (MMC) is een vernieuwend en ondernemend ziekenhuis met meerdere topklinische functies. MMC stelt zich ten doel Brabant gezonder te maken door het aanbieden van hoogwaardige medisch specialistische kennis en vaardigheden. Ruim drieduizend medewerkers, waaronder ruim tweehonderd medisch specialisten, zetten zich hier elke dag met hart en ziel voor in. Het ziekenhuis heeft twee locaties: Veldhoven en Eindhoven.
 
MMC is trots op zijn Vrouw Moeder Kind Centrum, zorgprofessionals op gebied van kindergeneeskunde en gynaecologie/verloskunde werken hier onder één dak volgens de principes van ‘family centered care’ (FCC). Onze medewerkers zorgen met passie voor moeder en kind.
 
De Obstetric High Care (OHC) en de kraamsuites zijn 2 van de 5 klinische afdelingen binnen het VMK Centrum. Zij werken nauw samen. Als obstetrieverpleegkundige werk je dan ook op beide afdelingen. Op de OHC hebben we in totaal 20 bedden waarvan 12 voor obstetric high care patiënten. We hebben 16 kraamsuites waar we volgens het Single Room Maternity Care (SRMC) principe werken.   

Wij zijn voor de OHC en kraamsuites op zoek naar een 
 
OBSTETRIEVERPLEEGKUNDIGE
24-36 uur

Als obstetrieverpleegkundige verleen je zorg aan vrouwen met een (ernstig) bedreigde zwangerschap, kraamvrouwen en pasgeborenen, zowel op de OHC als op de kraamsuites.
 
Om je een idee te geven van het werk als obstetrieverpleegkundige binnen MMC hebben wij twee werkdagen omschreven. Dit is puur om je een idee te geven, het zijn zeer dynamische afdelingen, waar geen dag hetzelfde is, de ene dag ben je bijna de gehele dag bezig met het begeleiden van een bevalling (en ga je zelfs soms nog mee met een sectio om moeder te begeleiden en na de sectio o.a. te helpen bij het op gang brengen van de borstvoeding) of begeleid je de 3 versies die op een ochtend plaats vinden, de andere dag verzorg je patiënten met een bedreigde zwangerschap en werk je ondertussen een project verder uit.

Functieomschrijving
Een dag als obstetrieverpleegkundige op de OHC
Na een overdracht van je collega van de nachtdienst begin je jouw dag op de OHC met een ronde controles van de 5 patiënten die jij vandaag verzorgt. Een van jouw patiënten is recent bevallen en is met haar kind op de NICU, je gaat daar naar toe om de moeder te verzorgen en te begeleiden bij het kolven. Als je weer terug bent op de OHC loop je samen met de arts visites, dit gebeurt op de kamers zelf. Daarna ga je aan de slag met het inplannen van een aantal onderzoeken en ondertussen beantwoord je nog een aantal vragen van een ongeruste patiënt. Op het einde van de ochtend neem je een nieuwe patiënt (een anti partum overplaatsing) op: je maakt een uitgebreide echo, voert een anamnese gesprek, sluit de patiënt aan op de CTG, neemt bloed af, plant een gesprek in met de neonatoloog en geeft de patiënt een rondleiding over de NICU ter voorbereiding. Na een drukke ochtend ga je met je collega’s lunchen.
 
De middag begint iets rustiger, je voert de controles uit bij jouw patiënten en neemt de tijd om een aantal vragen te beantwoorden. Daarna vind je nog een momentje om een enquête uit te werken voor de werkgroep ‘zwangerenpannel’ waar jij voorzitter van bent. Na een half uurtje wordt je opgeroepen omdat een van jouw patiënten dreigt prematuur te gaan bevallen, je brengt de patiënt naar de partuskamer en begeleidt deze partus van 30 weken en 5 dagen samen met de gynaecoloog, kinderarts/neonatoloog en PA. Je begeleidt de moeder, vangt het kind op en draagt het over aan de kinderarts die met het kindje naar de NICU gaat. Jij bent er daarna weer voor de moeder, je verzorgt haar verder en probeert haar gerust te stellen en brengt haar zo snel mogelijk naar de NICU zodat ze samen kan zijn met haar pasgeboren kindje.Na een laatste ronde langs jouw patiënten en een overdracht aan je collega zit jouw werkdag erop.
 
Een dag als obstetrieverpleegkundige op de kraamsuites
Vandaag sta je ingepland als zorgcoördinator, na een overdracht van de nachtdienst ga je snel aan de slag met invoeren van de seinen van de mobiele telefoons, zodat je iedereen die dag goed kunt bereiken. Je vult het werkbord in en gaat daarna naar het overleg met de gynaecoloog, jullie bespreken de nieuwe opnames, de inleidingen en de bijzonderheden (voor zover je die nu kunt inschatten) voor die dag. Vervolgens heb je twee spoedconsulten, je maakt hiervoor een CTG, voert de controles uit en koppelt de uitslagen terug aan de gynaecoloog. Je tekent de medicatie af voor jouw “maatje” en regelt nog een aantal logistieke zaken.
 
Na een lunch met collega’s assisteer je een collega bij een complexe bevalling, gelukkig verloopt het goed. Het is een drukke dag, er zijn veel bevallingen, dat betekent voor jou dat je flink moet puzzelen om alles gepland te krijgen. Je werkt het werkbord bij en vraagt een collega een spoedconsult te doen. Nadat je contact hebt gehad met de zuigelingen afdeling om wat af te stemmen, loop je bij jouw collega’s langs om te informeren hoe het gaat. De rust begint terug te komen, twee patiënten zijn net bevallen en genieten van hun sacred hour, wat jou de tijd geeft om met je collega’s de dag te evalueren. Nog snel een consult van een ongeruste patiënt en jouw werkdag zit erop. Morgen ben je geen zorgcoördinator, dan laat je je organisatietalent voor wat het is en hoop je een patiënt 1 op 1 te gaan begeleiden bij een complexe bevalling.
Functieprofiel
Je bent een BIG geregistreerd obstetrieverpleegkundige en hebt minimaal 1 jaar ervaring met klinische verloskunde.
 
Competenties
  • Flexibiliteit; je bent in staat te anticiperen op veranderende omstandigheden. Daarnaast ben je bereid om (gedeeltelijk) breder inzetbaar te zijn vanuit de FCC visie op andere VMK afdelingen.
  • Klantgerichtheid; je handelt vanuit de patiënt en respecteert diens wensen
  • Samenwerken; belangrijk binnen het team, met overige VMK afdelingen, met overige MMC afdelingen en in contacten met andere zorgverleners draag je op een constructieve manier bij aan het gezamenlijk resultaat. Elkaar aanspreken hoort daar ook bij.
  • Zelfontwikkeling en zelfontplooiing; je kent je eigen krachten en zwakheden en bent in staat hier actief mee aan de slag te gaan. Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied vrouw, moeder en kind en je breidt je kennis en vaardigheden continu verder uit.
Een aantal cijfers van de afdeling OHC en kraamsuites op een rijtje:
  • Meer dan 2500 bevallingen per jaar
  • 60 verpleegkundigen waarvan 22 FTE obstetrie verpleegkundigen
  • OHC heeft een regionale opvangfunctie
  • Gemiddeld 45 op de stoepers (ongeplande consulten) per week
  • 3 controles per patient per dag (early warning system)
  • 12 gyneacologen, 14 verloskundigen, 4 fellows die rond lopen op de afdeling
Arbeidsvoorwaarden
zijn conform de CAO ziekenhuizen. De functie is ingedeeld in FWG 50. 
Contactinformatie
Informatie wordt je graag verstrekt door Martje van Boxtel of Linda van de Ven, beiden afdelingshoofd OHC/kraamsuites, tel. nr. (040) 888 9307.

Solliciteer nu via de sollicitatiebutton door het uploaden van je brief en cv. 

Deze werving kent geen vaste sluitingsdatum. Wij nemen je sollicitatie doorlopend in behandeling en informeren je binnen 2 weken na ontvangst over de voortgang van je sollicitatie.