Werkplekopleiden

Een professionele leer en werkomgeving zorgt voor professionele zorgverleners
Leren, ontwikkelen en professionaliseren van medewerkers zijn ook onlosmakelijk verbonden met het verbeteren van kwaliteit van zorg. Máxima Medisch Centrum is sinds 1 februari 2010 voor de duur van drie jaar geaccrediteerd voor alle bij- en nascholingen aan verpleegkundigen en verzorgenden. De accreditatie is toegekend door het Kwaliteitsregister Verpleegkundige & verzorgenden voor informatie: www.kwaliteitsregistervenv.nl.

Afdeling Bedrijfs- en beroepsopleidingen van MMC Academie heeft een breed aanbod aan bij- en nascholingen voor medewerkers van MMC.

Beroepsgerichte bij- en nascholing

 • Acute Pijn Service;
 • Advanced Life Support (ALS);
 • Basic Life Support (BLS);
 • Continentiezorg;
 • Diabetes en bloedglucoseregulatie;
 • Delier en Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI);
 • ECG lezen;
 • Reinigen en desinfecteren van flexibele endoscopen;
 • Stomazorg, multidisciplinair;
 • Stomazorg, verpleegkundige aspecten;
 • Verpleegkundig rekenen;
 • Voorbehouden handelingen.

Bedrijfsvoeringgerichte bij- en nascholing

 • Bedrijfshulpverlening (basis);
 • Bedrijfshulpverlening (herhaling);
 • Brandpreventie;
 • Breinleren;
 • Communicatietraining voor werkbegeleiders;
 • Elke dag je hoofd en inbox leeg;
 • Feedback geven en ontvangen;
 • Feedback training;
 • Individuele coaching;
 • Intervisie;
 • Klantvriendelijk telefoneren;
 • Microsoft Office – Excel, Outlook, PowerPoint, Word;
 • Omgaan met agressie;
 • Opleiding en onderzoek;
 • Supervisie;
 • Teamcoaching;
 • Teamcoaching en TOP;
 • Teamontwikkeling;
 • Time management;
 • Train de trainer voor instructeurs;
 • Vergadertechnieken.

Wetenschappelijke bij- en nascholing

 • Evidence Based Medicine;
 • Good clinical practice;
 • Posterpresentaties;
 • Statistiek & SPSS.