Medische opleidingen

Als “teaching hospital” biedt het Máxima hooggespecialiseerde zorg en medische opleidingen voor toekomstige artsen en specialisten. Zij kunnen bij de MMC Academie terecht voor stages, co-schappen en medische vervolgopleidingen. Maar ook voor onderwijskundig advies en extradisciplinaire trainingen.
Stage geneeskunde
Samen met de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht verzorgt Máxima Medisch Centrum stages voor studenten geneeskunde (afkomstig van de reguliere studie geneeskunde de studie Arts-Klinisch onderzoeker).

Reguliere studie geneeskunde.

Voor leerjaar 4 en 5 (masterjaar 1 en 2) van de reguliere studie geneeskunde heeft het MMC 17 jaarplaatsen voor korte beroepsgeoriënteerde stages. Deze stageplekken zijn verdeeld over de afdelingen kindergeneeskunde (3) interne geneeskunde (2), gynaecologie (3), psychiatrie (2), chirurgie (2), neurologie (6) en dermatologie (1).
In jaar 6 (masterjaar 3) bieden we twee soorten stages voor semi-artsen aan: een participatiestage in de gezondheidszorg (GEZP) en eenin de wetenschap (WESP). Beide stages duren 18 weken en kunnen worden gecombineerd. Om in aanmerking te komen voor zo’n stage moet je als student geneeskunde solliciteren op een stage voorstel. Hieronder staan de specialismen die in het zesde leerjaar een of meerdere stages voor studenten aanbieden (peildatum academisch jaar 2011-2012).

specialisme

Soort  semi-artsen stage

Cardiologie

GEZP-stage

Gynaecologie

combi-stage

Chirurgie

GEZP-stage, WESP-stage (kan als combi)

Intensive care

GEZP-stage

Interne geneeskunde

combi-stage

Kindergeneeskunde

combi-stage en GEZP-stage

Orthopedie

GEZP-stage, WESP-stage (kan als combi)

Psychiatrie

GEZP-stage

Sportgeneeskunde

WESP-stage

Urologie

WESP-stage, GEZP-stage (kan als combi)

Neurologie

GEZP-stage

Studie Arts-Klinisch Onderzoeker

In het derde studiejaar van de studie Arts-Klinisch Onderzoeker heeft het MMC 12 stageplaatsen per jaar. Het gaat hier om zes plaatsen bij chirurgie en zes bij interne geneeskunde.
Vragen? Neem contact op met de MMC Academie. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren via 040-8889700. Mailen kan ook: mmc.academie@mmc.nl  

Medische vervolgopleidingen

Rond medische vervolgopleidingen werkt MMC samen met de Onderwijs-en Opleidings-Regio Zuid-Oost Nederland (OOR-ZON), de Onderwijs-en Opleidings-Regio Oost Nederland (OOR-ON) en het Catharina Ziekenhuis Eindhoven.
 
MMC is een erkend opleidingsziekenhuis voor de volgende medische vervolgopleidingen:

 • Algemene chirurgie
 • Cardiologie
 • Gynaecologie/Verloskunde
 • Interne geneeskunde
 • Kindergeneeskunde
 • Orthopedie
 • Oogheelkunde
 • Plastisch chirurgie
 • Spoedeisende geneeskunde
 • Sportgeneeskunde
 • Klinische genetica
 • Klinisch fysicus
 • Klinisch chemicus
 • Ziekenhuisfarmacie
 • Klinisch psycholoog
 • Gezondheidszorgpsycholoog

Daarnaast biedt het ziekenhuis een academische opleiding aan op het gebied van bijzondere Perinatologische zorg.
Vragen? Neem contact op met de MMC Academie. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren via 040-8889700. Mailen kan ook: mmc.academie@mmc.nl