Opleiding en onderzoek

Opleiding, onderwijs en onderzoek zijn kerndoelstellingen van Máxima Medisch Centrum. 

Als teaching hospital biedt het MMC hooggespecialiseerde zorg en medische opleidingen voor toekomstige artsen en specialisten. Zij kunnen bij de MMC Academie terecht voor onderwijskundig advies en vakoverstijgende cursussen voor artsen in opleiding tot specialist (AIOS). De afdeling medische opleidingen van de MMC Academie is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van co-schappen en stages voor senior-artsen, en de opleidingstrajecten van de medische vervolgopleidingen.

Het Máxima heeft een breed aanbod aan verpleegkundige (vervolg)opleidingen, zorgondersteunende en medisch ondersteunende opleidingen, en opleidingen voor nieuwe beroepsgroepen. De werkplek staat steeds centraal. De afdeling Bedrijfs-en beroepsopleidingen van de MMC Academie ondersteunt voortdurend nieuwe ontwikkelingen en prestatieverbeteringen van de ziekenhuisprofessionals.

Van oudsher heeft het ziekenhuis veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek. Mede vanwege de nabijheid van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de aanwezigheid van een sterke technologische industrie in Zuidoost-Brabant (o.a. Philips), richt het wetenschappelijk onderzoek binnen het MMC zich primair op klinisch onderzoek met een hoog technologisch gehalte.

Het Kennis- en informatiecentrum is onderdeel van de MMC Academie. Zij ondersteunt het onderwijs en de wetenschappelijke activiteiten van het ziekenhuis door medisch en verpleegkundig wetenschappelijke informatie beschikbaar te stellen. Alle medewerkers en medisch professionals uit de regio kunnen bij het Kennis- en informatiecentrum terecht. Zij kunnen hier naslagwerken inzien en gebruik maken van beschikbare werkplekken. Daarnaast is veel medische informatie te raadplegen via de 'digitale bibliotheek'.

Lees verder

Actuele vacatures

→ Bekijk de  actuele vacatures bij het Maxima Medisch Centrum.