Wie ben ik?

Als je loopbaankeuzes maakt, is het belangrijk dat je een goed beeld hebt van je persoonlijkheid. Als je alleen kijkt naar de mogelijkheden qua functies is de kans aanwezig dat je iets kiest dat niet goed bij je past. Om je te helpen bij het maken van de juiste keuzes, vind je op deze pagina een opdracht en links naar testen. Die helpen je om een goed beeld van jezelf te krijgen.
Beantwoord de vragen bij de opdracht Persoonsomschrijving om duidelijk te maken wie jij bent.
Wil je liever een test doen om meer te weten te komen over je zelf? Volg de links en bewaar de uitkomsten. Realiseer je dat de testresultaten niet leidend zijn; het gaat erom dat jij jezelf afvraagt waarin je je in herkent en waarin niet.

Persoonlijkheid

Persoonsomschrijving

 • Waardoor word jij geïnspireerd?
 • Wat is jouw talent?
 • Wat zijn jouw:
  • meest kenmerkende eigenschappen en karaktertrekken?
  • belangrijkste normen en waarden (aspecten die je belangrijk vindt in je
  • privéleven en op het werk).
  • specifieke kwaliteiten?
  • belemmeringen en/of beperkingen?
  • idealen of levensvisie?
 • Wat werkt motiverend voor jou?
 • Hoe zou je beste vriend of vriendin jou beschrijven?

Schrijf een korte samenvatting van je antwoorden, startend met de volgende woorden:

Kortom, ik ben

Deze samenvatting is jouw persoonsomschrijving, een beschrijving van wie je bent en wat je belangrijk vindt. Door deze omschrijving te combineren met jouw samenvatting in de opdracht Wat kan ik, komt je tot je persoonsprofiel. Hierin staat wie je bent en wat je kunt. Daarmee heb je belangrijke uitgangspunten voor je verdere loopbaan geformuleerd.