Actieplan

Als je weet wie je bent, wat je kunt en wat je wilt, is het tijd voor ACTIE!!!

Hoe voorkom je dat jouw loopbaanplannen slechts plannen blijven? 
actieplan

 • Door in beweging te komen en een actieplan te maken zodat je met enthousiasme kunt gaan doen waar je goed in bent. 
 • Maak je plannen tastbaar door je doelen concreet te maken en in activiteiten te vertalen. Door je activiteiten in een schema te zetten, houd je overzicht.
 • Evalueer je actieplan regelmatig en vraag je af: wat zijn mijn successen, wat kan beter? Wat heb ik nodig om mijn actieplan verder te realiseren?

Wil je hulp bij het concreet maken van je loopbaanplannen? Ga dan aan de slag met deze opdracht:

Opdracht actieplan loopbaan

 1. Wat is jouw concrete loopbaandoel voor de komende periode?
 2. Wat is je doel op langere termijn?
 3. Welke activiteiten ga je concreet ondernemen om de doelen te bereiken?
  Denk aan: cursus volgen, stage lopen, vakbladen doornemen, onderzoek via internet, netwerkgesprekken, oriënterende gesprekken, sollicitaties (open en naar aanleiding van vacatures), bibliotheken en beurzen bezoeken ed. Gebruik een activiteitenlijst om je activiteiten concreet te plannen.
 4. Wie schakel je in om je doelen te bereiken?
 5. Op welke wijze kunnen zij jou ondersteunen?
 6. Welke mogelijke belemmeringen kunnen ontstaan? Hoe denk je daar mee om te gaan?