Staf en management

Er gebeurt veel binnen de zorgsector, dat zal niemand ontgaan. Denk bijvoorbeeld aan de marktwerking en de ontwikkeling van kostprijzen voor de zorg die we aan onze patiënten leveren. Deze ontwikkelingen vragen om vernieuwing en verbetering op organisatorisch, financieel, communicatief en sociaal gebied. Aspecten die in je werk in het MMC in de onderstaande functies elke dag aan de orde komen.

Bedrijfsmanager

De organisatie van het MMC is opgebouwd rond 26 resultaatverantwoordelijke eenheden. Voor een optimale patiëntenzorg wordt het medische bedrijf in de zorggroep aangestuurd door een medisch specialist, het Hoofd Zorggroep. Samen met de bedrijfsmanager wordt een businessplan gedefinieerd en wordt hier operationeel invulling aan gegeven.

Concreet betekent dit dat de manager de desbetreffende zorggroep ondersteunt bij de realisatie van haar businessplan. Hij geeft rechtstreeks leiding aan de hoofden van de zorggroepen. Daarnaast ondersteunt hij het hoofd zorggroep bij zorgvernieuwingsprojecten, geeft invulling aan de P&C-cyclus, coördineert de productie- en capaciteitsplanning, monitort de afgesproken resultaten en geeft invulling aan het kwaliteit- en personeelsbeleid. Hij participeert in zorggroep overstijgende overlegorganen en organisatiebrede projecten. Hij ziet het als een uitdaging te functioneren als sparringpartner van het Hoofd Zorggroep en in gezamenlijkheid op te trekken. Dit alles natuurlijk altijd vanuit het perspectief van onze patiënten.

  

 

Afdelingshoofd

In het MMC zijn binnen een resultaat verantwoordelijke eenheid verschillende afdelingen te onderscheiden. Denk daarbij aan de verpleegafdelingen en de poliklinieken.

Een afdelingshoofd heeft globaal drie aandachtsgebieden: de medewerkers, de patiëntenzorg en ziekenhuisbrede projecten. Het is belangrijk dat er voldoende tijd wordt vrijgemaakt voor de medewerkers binnen een team. Jaargesprekken voeren, er voor ze zijn als er problemen zijn, duidelijke regels opstellen, alles wat er aan bijdraagt dat zij zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Het is daarom ook belangrijk dat de protocollen op orde zijn, daar wordt door de leidinggevende dan ook veel aandacht aan besteed. Als laatste ben je als hoofd betrokken bij ziekenhuisbrede projecten zoals bijvoorbeeld het NIAZ-project of de herinrichting van één van onze twee locaties. Je rapporteert aan je bedrijfsmanager met wie je dan ook nauw samenwerkt. Een afdelingshoofd is eigenlijk de spin in het web van de afdeling. 

Stafmedewerker

Werken in een staffunctie betekent dat je op basis van jouw specifieke vakkennis onze RVE’s businessunits ondersteunt en adviseert. Bijvoorbeeld als controller, kwaliteits- en veiligheids-, HR-, of communicatieadviseur. In al deze functies is het belangrijk dat je zeer goed op de hoogte bent van de ontwikkelingen in je eigen vakgebied. Want op basis van jouw kennis en inzichten formuleer je beleid voor het hele ziekenhuis of een bepaalde unit. Gevraagd of ongevraagd. Om hier vervolgens een vertaalslag naar praktische toepassingen van te maken. Dit alles met een doel: de organisatie echt een stap verder brengen.

   

Waarin wil je je ontwikkelen?

     

Administratie en secretariaat

ICT

Paramedisch

Apotheek

Laboratorium

Radiologie

Bouw en techniek

Medisch

Staf en management

Facilitair

Onderwijs, opleiding en onderzoek

Verpleging en verzorgende

Financieel ecomomisch

Operatieafdeling

   

Actuele vacatures   

→ Bekijk de  actuele vacatures bij het Maxima Medisch Centrum.