Financieel en economisch

Financiën, Control en Informatiemanagement (FCI) neemt een centrale positie in binnen ons omvangrijke medisch centrum.

Binnen FCI is het werk verdeeld over drie gespecialiseerde afdelingen: Financiële Administratie (met o.a. de crediteurenadministratie, incasso, boekhouding en treasury), Zorgadministratie (met o.a. DBC- en verrichtingenadministratie, medische registratie en medisch archief) en Control (bedrijfseconomische- en managementinformatie). De totale afdeling bestaat uit ongeveer 90 medewerkers.

De afdeling Financiële Administratie verzorgt de concernadministratie voor Máxima Medisch Centrum en diverse BV’s. Dat houdt in dat zij de ordening en coördinatie van alle financiële processen in het ziekenhuis verzorgen, financiële adviezen geven en het uit te voeren beleid financieel vertalen in onder andere jaarrekeningen, liquiditeitsbegrotingen en realisatieoverzichten.

De afdeling Zorgadministratie is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van zorggegevens en de bewaking van de processen met betrekking tot de vastlegging van deze gegevens. Het gaat hierbij om vastlegging en rapportage van zorginhoudelijke en zorggerelateerde inhoudelijke gegevens, het beheer van de aan het medisch archief in bewaring gegeven medische en overige dossiers.

De afdeling Control houdt zich bezig met het opzetten en instandhouden van een gestructureerde planning- en control cyclus. Daarnaast ondersteunt de afdeling Control bij de uitvoering van de strategische planning en controlcyclus. Daarnaast is het verzamelen van brongegevens zodat er periodiek een set aan managementinformatie beschikbaar kan worden gesteld ook een verantwoordelijkheid van de afdeling control. Managementinformatie is gericht op leidinggevenden in de organisatie, met als doel hen in staat te stellen de voortgang van hun activiteiten te monitoren en (tijdig) bij te sturen.

Wie werken er allemaal binnen het specialisme FCI?

 • financieel specialisten
 • treasurer
 • medewerkers crediteurenadministratie
 • medewerkers debiteurenadministratie
 • DBC beleidsmedewerkers
 • medewerkers medische registratie
 • medewerkers medisch archief
 • business controllers
 • concerncontrollers
 • Business Intellengence medewerkers
 • adviseur administratieve organisatie & interne controle

    

Waarin wil je je ontwikkelen?

     

Administratie en secretariaat

ICT

Paramedisch

Apotheek

Laboratorium

Radiologie

Bouw en techniek

Medisch

Staf en management

Facilitair

Onderwijs, opleiding en onderzoek

Verpleging en verzorgende

Financieel ecomomisch

Operatieafdeling

   

Actuele vacatures   

→ Bekijk de  actuele vacatures bij het Maxima Medisch Centrum.

Nieuwste vacatures in Financieel en economisch